Onderzoek

Naar de effecten van voorlezen is veel onderzoek gedaan. Hierdoor weten we niet alleen hoe populair voorlezen is, wie er vooral voorlezen en hoe lang ze dat doen. Het onderzoek heeft ook aangetoond dat kinderen die worden voorgelezen een grotere woordenschat hebben. Voorlezen aan kleuters bevordert hun taal- en leesvaardigheid en kinderen van ouders die veel lezen, voorlezen en een kast met boeken in huis hebben, doen het beter op school. Op allerlei gebied rond voorlezen is onderzoek gedaan, ook bijvoorbeeld naar digitale voorleesboeken.

Een greep uit het onderzoeksveld

Hieronder zijn allerlei onderzoeken naar de effecten van voorlezen verzameld. Deze selectie wordt gedurende het Jaar van het Voorlezen verder uitgebreid.

Onderzoek voorlezen: het belang stijgt boven de daad

Nederlanders zijn overtuigd van het belang van voorlezen, maar niet iedereen zet die positieve houding om in gedrag. Uit een enquêteonderzoek in het kader van het Jaar van het Voorlezen blijkt dat 51% van de Nederlanders wel eens voorleest aan kinderen of volwassenen. Zij vinden voorlezen vrijwel unaniem ‘leuk’ (91%) en ‘nuttig’ (96%). Maar ook van de mensen die nooit voorlezen, zo wijst het onderzoek uit, noemt nog altijd 41% voorlezen leuk en 75% voorlezen nuttig. Lees meer.

Positief effect van voorlezen.

Voorlezen heeft een positief effect op woordenschat, spelling, tekstbegrip en de leesattitude. Het effect is nog groter als voorlezers vragen stellen over het verhaal, verwijzen naar de geschreven tekst of andere interactieve voorleestechnieken gebruiken.
Lees meer: http://www.leesmonitor.nu/page/10004/invloed-voorlezen

Invloed prentenboeken

Het voorlezen van prentenboeken aan kleuters bevordert, naast hun taal- en leesvaardigheid, ook hun literaire competentie en hun sociaal-emotionele ontwikkeling.
De ontwikkeling van de literaire competentie begint vanaf het moment dat kinderen worden voorgelezen. Als er tijdens het voorlezen aandacht is voor het verhaal en de manier van vertellen, krijgen ze inzicht in de narratieve structuur, de spanningsboog, de fictieve status en andere narratieve conventies.
Lees meer: http://www.leesmonitor.nu/page/10005/invloed-prentenboeken

Invloed leesopvoeding

Kinderen van ouders die veel lezen, voorlezen en een rijk gevulde boekenkast hebben, lezen zelf meer, zijn leesvaardiger en schoppen het verder in het onderwijs.
Kinderen spiegelen zich aan het leesgedrag van hun ouders. Behalve het voorbeeld dat ze thuis krijgen, heeft ook de directe leesbegeleiding invloed. Ouders die voorlezen en discussiëren over boeken, stimuleren blijvend het leesplezier van hun kinderen.
http://www.leesmonitor.nu/page/10004/invloed-leesopvoeding

Voorleestijd

Nederlanders lezen het vaakst voor aan hun kinderen en kleinkinderen. Het zijn vooral vrouwen, en dan met name moeders, die deze taak op zich nemen. De meeste kinderen worden vanaf hun eerste levensjaar voorgelezen.
Lees meer: 
http://www.leesmonitor.nu/page/10002/voorleestijd

Digitale kinderboeken

Het (voor)lezen van digitale kinderboeken heeft een positief effect op het verhaalbegrip, de taalontwikkeling en de woordenschat. Een te veel aan games kan afleiden van de tekst.
In digitale kinderboeken zitten extra vertelmiddelen die in een gedrukt boek niet mogelijk zijn, zoals filmpjes, een gesproken versie en een woordenboek. Deze komen het begrip, de taalontwikkeling en de woordenschat ten goede, mits ze relevant zijn voor het verhaal.
Lees meer: 
http://www.leesmonitor.nu/page/10006/digitale-kinderboeken

Voorlezen is populair

97% van de ouders en 94% van de grootouders leest hun (klein)kinderen voor
In opdracht van Blink uitgevers, de uitgever van de educatieve bladen Bobo, Okki, Taptoe en National Geographic Junior is onderzoek gedaan naar de populariteit van voorlezen onder ouders en grootouders. Via twee polls op zes websites (Kinderinfo, Peuterplace, Plusonline, Senioren-actief, Vitaal en Vrouwonline) is gebleken dat 97% van de ouders hun kinderen graag voorleest en 94% van de grootouders hun kleinkinderen graag voorleest. 17% van de grootouders zegt zelfs vaker voor te lezen aan de kleinkinderen dan de ouders zelf! Dat voorlezen zo populair is, is positief te noemen, omdat het goed is voor de taalontwikkeling van kinderen.
Lees meer:
 http://www.peuterplace.nl/actueel/onderzoek-voorlezen-populair.htm

Interactief voorlezen in het vmbo en praktijkonderwijs

Veel leerlingen in het vmbo en praktijkonderwijs hebben een negatieve attitude ten aanzien van het lezen van fictie. Ze lezen uit zichzelf weinig. Dat is jammer, want veel lezen heeft een positief effect op zowel de persoonlijke als de cognitieve ontwikkeling van kinderen.
Lees meer: http://www.lezeninhetvmbo.nl/index.html?page_id=3005

Let’s Read Them a Story! The Parent Factor in Education

Most parents know instinctively that spending more time with their children and being actively involved in their education will give their children a good head-start in life. But since most parents have to juggle competing demands at work and home, there never seems to be enough time or they feel ill-equipped to help.
Lees meer: http://www.oecd-ilibrary.org/education/let-s-read-them-a-story-the-parent-factor-in-education_9789264176232-en

PISA-Sonderauswertung: Vorlesen im Kleinkindalter stärkt Lesevermögen von Teenagern

(Berlin/Paris -  11. Mai 2012) Kinder, die von ihren Eltern im Vor- und Grundschulalter vorgelesen bekommen, zeigen im PISA-Test höhere Lesefähigkeiten als Kinder, in deren Familien nicht gelesen wurde. Wie aus der OECD-Studie „Let’s Read Them a Story! The Parent Factor in Education” hervorgeht, ist dieser Zusammenhang in Deutschland und in Neuseeland besonders stark ausgeprägt.
Lees meer:  http://www.oecd.org/document/33/0,3746,de_34968570_35008905_50303393_1_1_1_1,00.html

Onderzoek naar voorlezen met baby’s

In het tijdschrift Leeskraam en in het O-magazine zijn interessante artikelen vinden over voorlezen aan baby’s. Deze artikelen zijn verzameld door BoekStart.
Lees meer: http://www.boekstart.nl/waarom-voorlezen/artikelen-over-voorlezen/