Professionals

Voorlezen is niet zo moeilijk. Toch kunnen de meeste mensen wel wat tips gebruiken. Op deze website vind je er al een heleboel. Daarnaast kan het – met name voor iedereen die werkzaam is in de kinderopvang of de bibliotheek – heel nuttig zijn om eens een voorleesworkshop te volgen, waarin je leert hoe je het beste aan diverse doelgroepen kunt voorlezen.

Stichting Lezen en Stichting Schrijvers School en Samenleving (SSS) hebben jarenlange ervaring met diverse voorleescoaches, leescoördinatoren en (voor)leesbevorderaars. U kunt voor meer informatie opnemen met Stichting Schrijvers School Samenleving.

Speciaal voor het Jaar van het Voorlezen 2013 ontwikkelden Elly van der Linden van Bureau Leesbevordering & Taalstimulering en Lea Kessels van Kinderboekenweb, vier verschillende presentaties over voorlezen aan baby’s, dreumesen en peuters. In deze presentaties geven zij antwoorden op vragen als: ‘Hoe lees je voor aan baby’s, dreumesen en peuters?’ en ‘Wat zijn goede babyboekjes, dreumesboeken en peuterboeken?’. Klik hier voor meer informatie.

Voor informatie op het gebied van voorlezen in de kinderopvang lees je het boek Voorlezen gaat zo. Hierin staan tips en ervaringen uit de praktijk van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, gastoudergezinnen en buitenschoolse opvang, geschreven door Margriet Chorus en Irma van Welzen. NJi (Nederlands Jeugdinstituut).