Voorleeswedstrijd Pabo’s

‘De voorleeswedstrijd voor pabo-studenten is een speelse activiteit met als doel het leesplezier van studenten te vergroten. Door gebruik te maken van kwalitatief goede kinderboeken, maken studenten kennis met jeugdliteratuur die ook door de leerlingen op de basisschool gelezen wordt. Door zelf mee te doen aan de voorleeswedstrijd en medestudenten te horen voorlezen ervaren studenten wat goed voorlezen is’, aldus een pabo-docent die de wedstrijd in voorgaande jaren organiseerde.

Schooljaar 2012-2013

In het schooljaar 2012 – 2013 wordt door Stichting Lezen voor de derde keer de voorleeswedstrijd voor pabo’s georganiseerd. In navolging van de succesvolle wedstrijd voor kinderen, waaraan jaarlijks 3000 basisscholen en 80.000 leerlingen deelnemen, worden alle pabo’s uitgedaagd om de best voorlezende student af te vaardigen naar de landelijke voorleesfinale op dinsdag 28 mei 2013.

Goed voorbeeld, doet volgen

Van een leerkracht in het basisonderwijs wordt verwacht dat hij of zij kennis heeft van kinder- en jeugdboeken en boeiend kan voorlezen. Kinderen die veel worden voorgelezen, hebben een grotere woordenschat en zijn in het algemeen taalvaardiger dan kinderen die nauwelijks worden voorgelezen. In de basisschooltijd ontwikkelen kinderen een liefde voor lezen waar ze hun leven lang profijt van hebben. Het enthousiasme en de inzet van hun juf of meester zijn daarbij doorslaggevend.

Afgelopen jaar namen dertig pabo’s deel aan de voorleeswedstrijd. Stichting Lezen ontving veel enthousiaste reacties. De finale in Utrecht was een spannend voorleesfeest met professionele finalisten en hun supporters: kinderen van praktijkscholen, medestudenten, docenten en familie.

Naar de site »