De Nationale Voorleesdagen

Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hun veel plezier. Speciaal voor baby’s, peuters en kleuters zijn er De Nationale Voorleesdagen. Deze dagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. Zo worden kleintjes grote lezers.

Beau van Erven Dorens leest voor tijden Het Nationale Voorleesontbijt 2010

Op woensdag 23 januari 2013 gaat de tiende editie van De Nationale Voorleesdagen van start met Het Nationale Voorleesontbijt. Jaarlijks wordt een groep bekende Nederlanders uitgenodigd om voor te lezen tijdens Het Nationale Voorleesontbijt om zo te laten zien dat ook zij voorlezen belangrijk vinden. In de afgelopen jaren lazen onder anderen Prinses Laurentien, Mark Rutte, Marja van Bijsterveldt, Wendy van Dijk, Kim van Kooten, Matthijs van Nieuwkerk, Jan en Youri Mulder en Jan Smit voor.

Naast de zogenaamde VIP-voorleesontbijten organiseren basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven ook zelf ieder jaar voorleesontbijten met lokale helden. Omdat op deze dag ook het Jaar van het Voorlezen van start gaat, wordt het komend Voorleesontbijt nog groter dan eerdere jaren.

Vanaf december kan iedereen die een voorleesontbijt organiseert, deze op de site www.denationalevoorleesdagen.nl zetten. Op de website www.jaarvanhetvoorlezen.nl worden geen aparte ontbijten opgenomen. Meer informatie over De Nationale Voorleesdagen, Het Nationale Voorleesontbijt en Het Prentenboek van het Jaar lees je op www.denationalevoorleesdagen.nl.

Naar de site »