Stichting Aangepast Lezen

Wanneer u de kleine lettertjes niet meer kunt lezen, of lezen moeilijk is door een visuele beperking of leeshandicap (bijvoorbeeld dislectie) kan de dienstverlening van Stichting Aangepast Lezen van grote betekenis zijn. Aangepast Lezen is een service van de bibliotheek, die onder andere gesproken boeken aanbiedt. Dit zijn boeken die Рanders dan sommige luisterboeken Рvan kaft tot kaft voorgelezen worden.

Naar de site »