Wij gaan VOORlezen!

Amsterdam

ABC Onderwijsadviseurs doet mee aan het stimuleren van voorlezen tijdens het Jaar van het Voorlezen, samen met leidsters en leerkrachten van kinderen tot 12 jaar in Amsterdam. We starten met het organiseren van een bijeenkomst voor leerkrachten van de midden- en bovenbouw.

Waarom speciale aandacht voor het voorlezen in deze groepen?

Over het algemeen worden de kinderen in deze leeftijdsfase steeds minder voorgelezen. Hun lesprogramma bestaat voor een groot deel uit verplichte onderdelen. Ruimte voor activiteiten die rechtstreeks bijdragen aan hun leesplezier en ontspanning worden schaars. Als je daar als leerkracht wel de tijd voor neemt blijft voorlezen aanspreken en inspireren. Het is bovendien sterk van invloed op de manier waarop kinderen hun latere leesgedrag ontwikkelen. Een vergelijkbare manier om op termijn leesmotivatie op te wekken is er nauwelijks.

Wat gaan we doen?

In de bijeenkomst gaan we aan de slag met de volgende onderwerpen: Wát lees je voor aan kinderen in de midden- en bovenbouw en hóe doe je dat precies? Een goed begin, met de selectie van een geschikt voorleesboek, staat prominent op de agenda. Een deskundige, die het werken met een (wisselende) boeken top-tien hanteert, geeft voorlichting over criteria voor de selectie. Met de juiste boeken bij de hand wordt toegelicht welk boek zich leent voor welke aanpak. Als deelnemers krijgen leerkrachten de kans zich te verdiepen in hun doelgroep en de manier waarop ze juist deze kinderen het beste kunt benaderen rond het voorlezen. Samen doen we inzichten op en maken we plannen, die we de volgende dag al in de praktijk uit kunnen voeren.

Doelgroep

Leerkrachten van kinderen in de groepen 5 t/m 8

Kosten

€ 30 per persoon

Begindatum: 2013-02-04

Begintijd: 15:30

Eindtijd: 17:00

Organisator: ABC Onderwijsadviseurs

Contactpersoon:Liesbeth de Looper

Telefoon:0631631660

Website: http://www.hetabc.nl/abcactiviteit/wij-gaan-voorlezen