Motoragent komt voorlezen

Haarlem

De politie krijgt vaak verzoekjes van instellingen, scholen of opvanglocaties. Normaliter wordt er terughoudend gereageerd op deze verzoekjes, omdat het normale werk er onder lijdt. Voor kinderdagverblijf Kakelbont in Haarlem wordt er een uitzondering gemaakt: er komt een motoragent voorlezen, hoe leuk is dat?

Begindatum: 2013-02-05

Begintijd: 10:00

Eindtijd: 11:00

Organisator: Kinderopvang Haarlem, kdv Kakelbont

Contactpersoon:j.joosten

Telefoon:023-53233886

Website: http://www.kinderopvanghaarlem.nl/Locaties/Kakelbont/Activiteiten.html

Dit betreft een besloten activiteit, neem voor meer informatie contact op met kakelbont@kinderopvanghaarlem.nl.