De Nationale Voorleesdagen

Landelijk

Campagne ter bevordering van het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet lezen. Primair gericht op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Ook de onderbouw van het basisonderwijs is uitgenodigd om mee te doen.

Begindatum: 2013-01-23

Einddatum: 2013-02-02

Organisator: Stichting CPNB

Dit betreft een besloten activiteit, neem voor meer informatie contact op met .