Jaar van het voorlezen
 

Nationale Voorleeslunch voor ouderen

Dinsdag 1 oktober 2013 is Internationale Dag van de Ouderen. Daarom lezen onder andere onze voorleesambassadeurs Gerda Havertong, Merel Westrik en Ruben Nicolai op 1 oktober tijdens een Nationale Voorleeslunch voor aan ouderen. 

Wie leest waar voor:

Internationale Dag van de Ouderen

In 1990 is 1 oktober door de Verenigde Naties in het leven geroepen als Internationale Dag van de Ouderen, om maatschappelijke problemen rond ouderen in de samenleving onder de aandacht te brengen. Omdat het jaar 2013 tevens Jaar van het Voorlezen is, organiseert de Leescoalitie dit jaar op 1 oktober samen met Stichting Aangepast Lezen een Nationale Voorleeslunch voor ouderen.

Voorlezen aan ouderen

Voorlezen kan een rol spelen in het doorbreken van het isolement waarin sommige ouderen verkeren. Het voorlezen van een mooi verhaal of gedicht geeft ontspanning en sfeer en is vaak een aanleiding om met elkaar te praten of herinneringen op te halen. Ook kunnen sommige ouderen door een visuele beperking niet (makkelijk) meer zelf lezen. Door voorgelezen te worden, kunnen ze toch genieten van verhalen.

Jaar van het Voorlezen

Met de Nationale Voorleeslunch vraagt de Leescoalitie aandacht voor het feit dat het voorlezen van een goed boek veel plezier verschaft aan mensen van alle leeftijden en dat voorlezen een prettige en gemakkelijk toe te passen dagbesteding is, die bijdraagt aan de kwaliteit van zorg voor ouderen.

De Leescoalitie heeft een aantal prominente Nederlanders gevraagd om voor te lezen in een zorginstelling voor ouderen, op dinsdag 1 oktober 2013, waaronder onze voorleesambassadeurs Ruben Nicolai, Merel Westrik en Gerda Havertong. Deze voorlezers kiezen zelf waar ze voor willen lezen, aan het einde van ochtend. Aansluitend wordt er gezamenlijk geluncht.

Landelijke actie

Daarnaast roept de Leescoalitie zorginstellingen op om op 1 oktober zelf een voorleeslunch te organiseren, zodat zoveel mogelijk ouderen op de Internationale Dag van de Ouderen voorgelezen worden. Om de voorleeslunch extra speciaal te maken kunnen zorginstellingen een lokale bekendheid, zoals de burgemeester of een schrijver uit de buurt, vragen om voor te komen lezen aan een groep ouderen.

Zorginstellingen die mee willen doen kunnen een conceptuitnodiging voor voorlezers en een concept persbericht opvragen via mbolt@lezen.nl.

Laat weten dat u meedoet!

De Leescoalitie vraagt iedere zorginstelling die meedoet, dit via www.jaarvanhetvoorlezen.nl aan te melden. Op die manier kan het hele land (inclusief media!) zien wie er meedoen aan de Nationale Voorleeslunch.

Meer weten over voorlezen aan ouderen? Hier is meer informatie.

Deze dag is in 1990 door de Verenigde Naties in het leven geroepen, om maatschappelijke problemen rond ouderen in de samenleving onder de aandacht te brengen.