Jaar van het voorlezen
 

Jacques Vriens en Jelle Jolles pleiten voor meer aandacht voor lezen in het onderwijs

Op 28 mei sprak kinderboekenambassadeur Jacques Vriens in NRC Handelsblad  zijn zorg uit over het gebrek aan aandacht voor lezen en voorlezen in het pabo-onderwijs. Neuropsycholoog Jelle Jolles onderschrijft het pleidooi voor aandacht voor lezen en voorlezen in het onderwijs van Jacques Vriens. Hij schrijft:

“Op grond van nationaal en internationaal onderzoek op dit gebied [lezen en voorlezen.red] concluderen we dat echt álle registers opengetrokken moeten worden om kinderen en jeugdigen aan het lezen te krijgen. Daarin gaat het niet alleen om het ontwikkelen van een vaardigheid in het technisch lezen. Nee, lezen doet veel meer. Het is voor de neuropsychologische ontwikkeling en zelfs voor de hersenrijping een uitstekend hulpmiddel. Voor lezen is namelijk het hele brein nodig: de waarneming, de taal, het redeneren, het geheugen, de aandacht en het vermogen om te selecteren tussen hoofd- en bijzaken. Bovenal prikkelt lezen de verbeeldingskracht: je kunt je echt helemaal verliezen in een verhaal en je eigen film erover maken in je hoofd.”

Jelle Jolles volledige column “Waarom lezen zo belangrijk is” lees je hier. Het artikel van Jacques Vriens is voor abonnees te lezen op de website van NRC Handelsblad.