Jaar van het voorlezen
 

Voorlezen is belangrijk, ook in het vo

Alle docenten in het voortgezet onderwijs vinden voorlezen belangrijk. Dat blijkt uit een kleine enquête die Stichting Lezen hield onder 114 docenten uit het voortgezet onderwijs. Tegelijkertijd blijkt dat lang niet alle docenten in de praktijk aan voorlezen toekomen.

Belang van voorlezen

Uit de enquête bleek dat alle respondenten voorlezen belangrijk tot zeer belangrijk vinden. Onder de term  “voorlezen” werd binnen de context van de enquête verstaan: “het voorlezen van fictie, dus proza(fragmenten) en poëzie(fragmenten), door de docent aan de leerlingen. ” 75 respondenten vinden dit belangrijk, 39 vinden het zeer belangrijk. Geen enkele respondent vindt het niet zo belangrijk of onbelangrijk. Gevraagd naar de reden van het belang van voorlezen werd uit de geopperde keuzes vooral “het enthousiasmeren voor het lezen van fictie” aangevinkt (77,2%), direct gevolgd door “het introduceren vanboeken/poëzie”.

(klik op de grafiek voor een vergroting)

Frequentie

Gevraagd naar de frequentie, geeft bijna de helft van de docenten (45,1%) aan elke week een keer voor te lezen.  Elke les voorlezen doet 11,5%. De rest doet het minder vaak. Hoewel alle respondenten hebben aangegeven voorlezen belangrijk of zeer belangrijk te vinden, geeft 8% (9 docenten) aan nooit tot bijna nooit voor te lezen. De meest gegeven toelichting hierbij is: tijdgebrek.

(klik op de grafiek voor een vergroting)

Jaar van het Voorlezen

Meer dan de helft van de respondenten weet dat 2013 Jaar van het Voorlezen is. Bijna een kwart van de docenten is van plan iets speciaals te doen, bijvoorbeeld jureren bij Read2Me!, leerlingen laten voorlezen aan kleuters of zelf vaker en meer voorlezen.

Voorleestips

Bent u werkzaam in het voortgezet onderwijs en wilt u meer voorlezen, maar kunt u wel wat tips gebruiken? Kijk dan hier!