Jaar van het voorlezen
 

BoekStart Babyboekje van het Jaar

BoekStart – een leesbevorderingsprogramma voor ouders en baby’s – roept een nieuwe boekenprijs in het leven voor de allerjongste categorie, 0-1,5 jaar: BoekStart Babyboekje van het Jaar. De aanleiding voor dit initiatief is het vijfjarig bestaan van BoekStart en het Jaar van het Voorlezen 2013.

Tijdens de Negenmaandenbeurs (20-24 februari 2013) worden vijf nominaties bekendgemaakt. Vanaf dat moment kan er gestemd worden door ouders, medewerkers kinderopvang en bibliothecarissen. De winnaar zal bekend worden gemaakt tijdens een speciaal BoekStart-event in het voorjaar van 2013.

Boekhandels en bibliotheken worden nauw bij de verkiezing van het BoekStart Babyboekje van het Jaar betrokken. De winnaar ontvangt een mooie prijs en aan de boekhandel wordt een display ter beschikking gesteld voor het gewonnen boek. Verder wordt het winnende boekje cadeau gedaan aan prominente Nederlanders die onlangs een baby hebben gekregen.

BoekStart steeds succesvoller

BoekStart is vanuit de bibliotheek geïnitieerd en heeft inmiddels zijn weg gevonden naar het merendeel van de ouders met hun jonge kinderen: 90 procent van de bibliotheken doet mee. Ook gemeenten, consultatiebureaus en kinderopvang zijn actief betrokken en onlangs is er een pilot met de boekhandel gestart. Hierdoor neemt de vraag toe naar kwalitatief goede babyboekjes. BoekStart beoogt met deze prijs te bereiken dat er meer goede babyboekjes op de markt worden gebracht en dat goede bestaande babyboekjes worden herdrukt. Ook wil de prijs het publiek (m.n. ouders en medewerkers kinderopvang) bewust maken van wat goede babyboekjes zijn.

BoekStart is ontwikkeld door Stichting Lezen en Sectorinstituut Openbare Bibliotheken, is onderdeel van het programma Kunst van Lezen en wordt gefinancierd door het ministerie van OCW.