Jaar van het voorlezen
 

BoekStart helpt kinderopvang

Stichting Lezen signaleert dat voorlezen in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven steeds professioneler en bewuster wordt gedaan. Van zowel medewerkers als leidinggevenden weet en vindt 90 tot 95 % dat voorlezen ‘heel’ belangrijk is.

Toch is op zo’n 10% van de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven voorlezen nog geen dagelijkse routine – bij baby’s tot 1 jaar is dat zelfs bijna een kwart. Het belang van voorlezen moet daarom benadrukt blijven worden, zeker ook omdat sommige aspecten – die volgens Stichting Lezen bijdragen aan een effectief voorleesklimaat – door de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen als minder belangrijk worden beoordeeld. Dit blijkt uit het onderzoek naar voorlezen in de kinderopvang uitgevoerd door TNS Nipo, in opdracht van Stichting Lezen.

Kennis van het belang van voorlezen betekent niet automatisch dat voorlezen routine is in de kinderopvang – vaak wel, maar lang niet altijd. Bij het creëren van een goed voorleesklimaat draait het juist om die routine; daarover zijn Stichting Lezen en de kinderopvang het eens. De kindercentra onderschatten echter de waarde van ouderbetrokkenheid en de noodzaak om de routine van voorlezen mogelijk te maken door structureel aandacht te besteden aan voorlezen. En dan niet alleen op papier, in een beleidsplan (dat doet een ruime meerderheid), maar in de praktijk door een voorleescoördinator aan te stellen die het voorlezen een vaste plek geeft in het dagprogramma.

Gelukkig laat het onderzoek zien dat BoekStart in de kinderopvang juist op de onderdelen ouderbetrokkenheid en voorleescoördinatie uitkomst kan bieden. We moeten er wel rekening mee houden dat de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven die meedoen aan dit programma een meer positieve houding hebben ten aanzien van voorlezen. In ieder geval blijkt dat BoekStart een programma is dat de bestaande kloof tussen de wetenschap dat voorlezen belangrijk is en het daaraan in de praktijk vormgeven, kan helpen overbruggen. Dat is een bemoedigende bevinding aan het begin van het Jaar van het Voorlezen!

Een pdf van het onderzoeksrapport is hier te downloaden.